Luchtkwaliteit

Met een revolutionaire luchtreinigings-unit, AiroCide genaamd, heeft Geerlofs Koeltechniek haar productpakket voor bewaar- en opslagtechnieken uitgebreid.

Verontreinigingen in de lucht hebben een grote negatieve invloed op de houdbaarheid en kwaliteit van verse producten.  Om aan de hoge internationale kwaliteitsnormen te voldoen, is het treffen van maatregelen die de verontreiniging in de lucht verminderen of zelfs wegnemen een noodzaak.

Optimale luchtkwaliteit

Met AiroCide worden bacteriën, schimmels, fungus, pollen en microscopische stofdeeltjes in de lucht vernietigd en ontstaat er een optimale luchtkwaliteit. Niet alleen het product maar ook de mens en het milieu worden niet aangetast omdat er geen chemicaliën vrijkomen en geen ozon geproduceerd. Dit laatste gebeurt wel bij gebruik van luchtontkiemers.