Akkerbouw & Tuinbouw

De akkerbouw en tuinbouw geven ons aardappelen en een variëteit aan groenten. Geerlofs Koeltechniek verzorgt sinds vele tientallen jaren akkerbouw koelinstallaties en tuinbouw koeling voor de opslag van deze verse producten. Aardappelopslag en de opslag van groente en fruit worden verbeterd met de koelinstallaties van Geerlofs.

Diversiteit in akker- en tuinbouwkoeling

Met een goede koeling en opslag in de akker- en tuinbouw krijgt een agrariër de keuze over het moment van afleveren en verkopen van zijn producten. Bij sommige producten zoals tomaten en spinazie, is er sprake van een zo kort mogelijke opslagtijd: deze producten vergaan vrij snel en elk uur dat het product sneller in de supermarkt ligt, telt. Aardappelopslag echter, kan maandenlang plaatsvinden waardoor de tijd tussen twee oogsten opgevuld kan worden met leveringen. Zo is een koelinstallatie voor tuinbouw en akkerbouw telkens aangepast aan het product.

Het belang van snel inkoelen

Eén ding is zeker: zodra de stengel wordt doorgesneden of het AGF product uit de grond komt, houdt de voeding met water en voedingsstoffen van het product op en begint het verval. Met een goede koelopslag kan het verval niet worden voorkomen maar wel worden uitgesteld. Bij de opslag van versproducten direct na de oogst gaan we eerst de zogenaamde veldwarmte uit het product halen. Immers het product komt van het land met de temperatuur die op het moment van oogsten heerst. In de zomer kan dit 20 tot 30ºC zijn, verderop of eerder in het jaar is dit lager.

Bij vele producten wil je deze veldwarmte zo snel mogelijk weghalen, hiervoor zijn verschillende koeltechnieken beschikbaar. Bij andere AGF producten is het juist het beste om deze warmte er geleidelijk uit te halen.

Productkwaliteit

Per product is er sprake van een andere optimale opslagtemperatuur en vochtgehalte: akkerbouwkoeling en tuinbouwkoeling is niet telkens hetzelfde. Maar in alle gevallen willen we:

Het metabolisme (de stofwisseling en de ademhaling) van het AGF versproduct tot een minimum terugbrengen. Het blijft dan langer vers.
Weinig uitdroging van het product: dit komt de kwaliteit en het te verkopen gewicht (dus de opbrengst) ten goede.
Een uniforme en constante opslagconditie in de gehele opslagruimte. Hierdoor is er geen verschil in productkwaliteit.

Uw voordelen:

Geerlofs is al meer dan 80 jaar specialist in akkerbouw en tuinbouw koeling.

  • Onze kennis van uw verse AGF product gecombineerd met die van de koeltechniek en regeltechniek leidt tot een kwalitatief beter product en hogere opbrengst (meer kilo’s).
  • Een rijke ervaring door de vele projecten in binnen en buitenland met uw collega’s.
  • Ontwerp, productie, installatie en onderhoud in één hand.