Regel-/Bestuurtechniek

Touch screens, schakelkasten en elektronische regelpanelen zorgen met gebruik van de juiste en op maat gemaakte software voor een optimale besturing en regeling van de koelinstallatie.

Automatisch of handmatig

De regeling en bediening van uw installatie worden steeds belangrijker. Automatisch regelen wat automatisch kan en handmatig wat u zelf in de hand wil houden. Wat is goed voor uw versproduct, hoe beheersen we het klimaat veilig en op welke manier minimaliseren we energieverbruik. Dat zijn de zaken die Geerlofs Koeltechniek voor u regelt middels de modernste technieken.

PLC techniek en Internet

Indien u dit wenst kan via internet verbinding gelegd worden met het centrum van de installatie. Het op afstand beheren en kunnen bedienen van een Geerlofs installatie wordt dan voor een ieder bereikbaar. Ondersteund door de PLC techniek en het visualiseren van de componenten, de ingestelde en gemeten waarden en storingsanalyse maken de Geerlofs Koeltechniek installaties compleet.

Regelpaneel

Een handzame en bedrijfseconomische oplossing is het toepassen van ons regelpaneel. Het op afstand instellen, aflezen en loggen behoort tot de opties.

Uw voordeel van Geerlofs

  • Eigen software engineers
  • Vertaling van 80 jaar ervaring met uw versproduct in regeltechniek
  • Combinatie van harde koeltechniek met de zachte regelkennis levert continuïteit, energiebesparing en betrouwbaarheid
  • Productie in eigen beheer
  • Helpdesk voor gedetailleerde ondersteuning