Precool cel en precool wand

Over het algemeen vindt het snel inkoelen van een versproduct plaats in een apart daarvoor bestemde precool cel. In deze precooler installeren wij een hoge koelcapaciteit die we vaststellen met ons rekenmodel waar wij de gegevens van uw product invullen: welk product, welke inbrengtemperatuur, welke hoeveelheid en informatie over de logistiek van uw product.

Constructie van de precooler

Daarbij rusten wij de precool cel uit met een tegen de celwand geplaatste blaaswand met daarin of -op enkele ventilatoren. Deze ventilatoren geven een hoge luchtverplaatsing die over en langs het product gaat en de koude overbrengt van de lucht op het product. Om dit laatste te bereiken zijn er openingen in de wand waarvoor de pallets of dozen strak tegen aan geplaatst moeten worden. Bij zuigwanden wordt er gebruik gemaakt van een afdekzeil dat dient om de lucht van de ondersteuningventilatoren goed te geleiden over het product.

Gebruik van precooling

Nadat het product de gewenste eindtemperatuur heeft bereikt, zal de precool wand automatisch uitschakelen met de optioneel geleverde regeling. De precooling cel kan dan ook als bewaarcel dienen. Het komt echter vaker voor dat het ingekoelde product wordt verplaatst naar een andere ‘normale’ koelcel om daarna de precool cel te gebruiken voor de volgende lading.

Bij het kiezen van een precooler wand is het belangrijk om te kijken of uw product wel geschikt is daarvoor. De regeling dient er voor te zorgen dat de precool wand niet te lang aanstaat in verband met onnodige uitdroging.

Geerlofs precool cellen hebben de volgende voordelen voor u:

  • Kennis van uw versproduct: een cel op maat voor kwekers en telers in sierteelt, groenten en fruit
  • Snelle afkoeling zonder veel uitdroging
  • Gemakkelijk laden en lossen van de precool cel: snelle logistieke afhandeling
[ssba-buttons]