HortiHotel®

Als verbijzondering van de groeikamers op grote schaal in een kweeklaboratorium is er het HortiHotel®.

Door Geerlofs Koeltechniek is de meest innovatieve klimaatcel ontwikkeld die “de ideale locatie voor praktijkonderzoeken van de reguliere teelt” kan worden genoemd. Alle denkbare fysische en klimatologische omstandigheden die van invloed zijn voor de ontwikkeling van een gewas kunnen worden geprogrammeerd. Temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 niveau, lichtintensiteit met een PAR-meting en de luchtsnelheid worden op een nauwkeurige wijze gemeten en geregeld.

Visualisatiesysteem

De schoonheid van de techniek ontpopt zich in het uiterst gebruikersvriendelijke visualisatiesysteem. De internetaansluiting die in het HortiHotel® aanwezig is, geeft toegang vanaf iedere locatie. De onderzoeker wordt in het HortiHotel® de volledige ruimte geboden om zijn creatieve en professionele ideeën te beproeven en te evalueren.

Duurzaam groeien komt met het HortiHotel® binnen handbereik.

De voordelen van Geerlofs op een rij

  • Kennis van en ervaring in weefselkweek en groeikamers: wij weten het belang van continue en hoge productkwaliteit, hygiëne en betrouwbaarheid.
  • Rijke ervaring in koeltechniek en luchtbehandeling: continuïteit en betrouwbaarheid tegen lage kosten.
  • Uitgebreide en op maat gemaakte regeling en visualisatie met Gispro®waardoor controle, flexibiliteit en inzicht geboden worden.
  • Referenties in uw branche: onze ervaring geeft zekerheid op resultaat.