Duurzaamheid in de koudetechniek

Duurzaam ontwerpen kent een aantal aspecten:

  • Lange levensduur: kwaliteitscomponenten met lange levensduur
  • Materialen gebruiken die tijdens gebruik en daarna een lage impact hebben op ons milieu: natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak en CO2
  • Energieverbruik terugdringen door een goed ontwerp
  • Energieverbruik terugdringen tijdens gebruik door continue verbetering
  • Warmte die de koelinstallatie genereert hergebruiken
  • En de grootste impact voor u als versleverancier: uitval van versproduct minimaliseren

Koudemiddel

De keuze van het koudemiddel staat model voor de aandacht voor het milieu. Bij Geerlofs Koeltechniek vindt u alleen natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak, CO2 of ammoniak/CO2 combinatie en synthetische koudemiddelen met lage GWP index zoals R513A.

Warmteterugwinning

Koelen is niets meer of minder dan warmte verplaatsen. Vaak wordt de warmte naar buiten afgevoerd. Maar waarom niet deze warmte inzetten voor de vloerverwarming van uw kantoren of het verwarmen van water dat u wilt gebruiken voor uw productieproces. Dit is niet alleen een kwestie van de warmte overbrengen op iets nuttigs maar ook een intelligente regeling die deze warmte dan optimaal inzet.

Wat zijn de mogelijkheden en wat de grenzen? In een recent groot project is Geerlofs Koeltechniek in staat geweest een gekoeld distributiecentrum voor groenten te bouwen waar de gasaansluiting voor het gehele pand onnodig is gebleken: alle warmte voor kantoren en vorstvrij houden van opslag van materieel komt van onze koelinstallatie.

Energy Scan: continue verbetering

Regelmatig uw installatie en het gebruik ervan laten bekijken kan met de Geerlofs Energy Scan. Wij lichten uw koudetechnische installatie door en geven advies waar er verbeterd kan worden.

Uw voordelen van de geïntegreerde aanpak met koudetechniek van Geerlofs Koeltechniek

  • Al meer dan 80 jaar voorop in duurzame koudetechniek
  • Piece of mind: zeker zijn van uw gekoelde zaak
  • Continue verbetering met slagvaardig advies op gebied van de nieuwste technieken om uw productkwaliteit te verbeteren en uw operationele kosten te reduceren
[ssba-buttons]