Wortelen

Wortelen kun je goed 6 tot 8 maanden opslaan maar hebben wel twee bijzondere aandachtspunten: uitdroging tegengaan en verlagen van het metabolisme (de ademhaling en de stofwisseling die daar bij hoort). Daar moet de wortelkoeling voor zorgen.

Het speciale van wortelkoeling

Nu speelt dit bij elk ander akker- en tuinbouw gewas ook, maar meer bij peen. Deze hebben namelijk geen waslaag of andere beschermlaag die uitdroging voorkomt. Daarom wordt peen als het in kleigrond wordt geteeld vaak met grond en al opgeslagen: de grond isoleert. Daarnaast is een goed ontwerp van de koelinstallatie van groot belang. Indroging wordt voorkomen door een zeer klein temperatuurverschil te realiseren tussen de verdamping- en de ruimtetemperatuur. Door het koelend oppervlakte van de verdamper te vergroten wordt het ontvochtigingsproces tegengaan. Maar ook de op het oog simpele bouw van de opslagruimte dient perfect te gebeuren: dampdichte afwerking van wanden en deuren! Hierdoor blijft het vochtgehalte in de opslag hoog en zal dus de wortel geen vocht afstaan aan zijn omgeving.

De opslagtemperatuur

De opslagtemperatuur van wortelen is in vergelijking met andere gewassen vrij laag: tegen het nulpunt aan. En omdat de ademhalingswarmte hoog is, wil je deze lage opslagtemperatuur bereiken in een niet te lange periode.  Voldoende koelcapaciteit is dan belangrijk in de wortelkoeling.

Daarbij willen we in een wortelcel weinig tot geen verschil in temperatuur hebben tussen voor, links, rechts, achter en in het midden van de cel. Meer dan 1ºC verschil kan betekenen dat de ene kist wortelen bevriest is en de andere verrot.

Intelligentie bij de opslag

Om dit allemaal goed in de hand te houden, heeft Geerlofs de Gispro® regeling ontworpen. Deze geeft optimaal inzicht en bedieningsgemak, bij de cel, op uw bureau en als u wilt ook bij onze helpdesk.

Uw voordelen

Geerlofs is al meer dan 80 jaar specialist in wortelkoeling:

  • De combinatie van kennis van wortelen met die van de koel- en regeltechniek leidt tot een hogere productkwaliteit en een hogere opbrengst (meer verkoopbare kilo’s).
  • Ontwerp, productie, installatie en onderhoud in één hand.
  • Volledig inzicht en bedieningsgemak met de Gispro® regeling.