Personeelsbeleid

Binnen onze organisatie vormen de medewerk(st)ers (de “human resources”) dé belangrijkste schakel bij het realiseren van de bedrijfsdoelen. Bij alles wat onze medewerk(st)ers ondernemen moeten begrippen als kwaliteit, resultaat, professionaliteit, integriteit, respect, humor, zorgvuldigheid en creativiteit voorop staan. De realisatie daarvan steunt op de deskundigheid en toewijding van de betrokkenen en op een juiste mentaliteit en teamgeest. Wij streven naar een organisatie die bestaat uit gemotiveerde mensen. Onze medewerk(st)ers zijn integer en ondernemend, voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk, hebben een hoge mate van inzet, stellen zich klantgericht op, bezitten een noodzakelijke portie humor en zijn tot samenwerking bereid.

Aan de andere kant mogen de medewerk(st)ers van de organisatie verwachten dat hen, binnen de gedefinieerde organisatie- en functiestructuur, zinvol en verantwoordelijk werk wordt geboden, dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de capaciteiten van de medewerkers en waarin zij zich verder kunnen ontplooien.
Ons personeelsbeleid richt zich op het krijgen en behouden van de juiste mensen op de juiste plaats in de organisatie, nu en in de toekomst. Wij vragen onze medewerk(st)ers om daarbij een actieve rol te vervullen. De medewerk(st)er is zelf in belangrijke mate verantwoordelijk voor de invulling van zijn loopbaan.

In ons personeelsbeleid worden de volgende grondslagen gehanteerd:

  • Erkenning van de persoonlijke waarde van het individu;
  • De gelijkheid van elke medewerk(st)er ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid, geloof of overtuiging;
  • Bevorderen van de motivatie, ontwikkeling en ontplooiing van de medewerk(st)ers;
  • Bieden van gelijke kansen voor iedere medewerk(st)er;
  • Scheppen van goede evenwichtige arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden;
  • Streven naar evenwichtige balans tussen de belangen van de medewerk(st)ers en de organisatiebelangen, met inachtneming van alle wettelijke bepalingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Human Resources door het sturen van een e-mail: hr@smevagroup.com

Klik hier voor actuele vacatures.