Koudemiddelen

Natuurlijke en synthetische koudemiddelen

Het natuurlijk of synthetisch koudemiddel zorgt voor de afvoer van de warmte uit uw koelcel ofwel naar buiten ofwel naar een toepassing waar u uw eigen restwarmte weer kunt gebruiken. Juist in deze tijd is er meer aandacht voor het gebruik van milieuvriendelijke oplossingen: ammoniak (NH3) koeling en kooldioxide (CO2) koeling als voorbeelden voor koelen en vriezen met natuurlijke koudemiddelen.

Het meten van milieuvriendelijkheid van natuurlijke en synthetische koudemiddelen

Dit gebeurt met een drietal waarden voor elk koudemiddel:

  • ODP, Ozon Depletion Potential het geen staat voor de mate waarin de ozonlaag wordt aangetast.
  • GWP, Global Warming Impact. Deze index geeft de mate weer waarin het middel bijdraagt tot het broeikaseffect.
  • TEWI waarde. Dit is een combinatie van GWP en energieverbruik en staat voor Total Equivalent Warming Impact. Deze waarde hoort niet zozeer bij een koudemiddel maar bij de installatie en is een maat voor de CO2 uitstoot over de levensduur. Deze waarde is moeilijker vast te stellen en is een poging om een appel en een peer te vergelijken.

Nieuwe wetgeving

Wat betekent dit voor u? Koudemiddelen die de ozonlaag aantasten zijn inmiddels uitgebannen maar er wordt in de nieuwe wetgeving ook gestuurd op verlaging van de GWP van koudemiddelen (zie ook Uitfasering koudemiddelen). Geerlofs Koeltechniek past natuurlijke koudemiddelen en koudedragers toe zoals ammoniak (NH3), propaan en kooldioxide (CO2). Deze hebben alle drie een ODP van nul. Ammoniak heeft ook een GWP van nul terwijl de GWP van CO2 gelijk is aan 1 en die van propaan aan 3. Daarnaast passen wij synthetische koudemiddelen toe met lage GWP zoals R134a, R407A en R407C. Deze hebben alle drie een GWP onder 2500 en zijn derhalve volgens de nieuwe wetgeving nog enige tijd goed toe te passen.

Is ammoniak koeling een goede optie voor u? Of een ander natuurlijk koudemiddel? Daar komen we achter als onze sales engineers samen met u uw proces en uw doelstellingen doornemen.

Uw voordelen met Geerlofs Koeltechniek

  • Piece of mind: zeker zijn van uw gekoelde zaak met een advies op maat voor uw versproduct.
  • Toekomstbestendige koeltechniek: kennis van en ervaring met duurzame en energiezuinige natuurlijke koudemiddelen en synthetische koudemiddelen met lage GWP
  • Continue verbetering met slagvaardig advies op gebied van de nieuwste technieken om uw productkwaliteit te verbeteren en uw operationele kosten te reduceren.
[ssba-buttons]