Ventilatie

Bij de opslag van versproducten en de verwerking ervan wordt gebruik gemaakt van ventilatietechniek.

Ventilatietechniek is een onderdeel van het bewaren waarbij buitenlucht wordt toegevoerd. Het is belangrijk om de ventilatietechniek te reguleren om versproducten zo lang mogelijk te bewaren. De ventilatietechniek wordt ingezet om een aantal uiteenlopende redenen:

  • Bij bewaartechniek van knolgewassen zoals uien en aardappelen: het drogen van het gewas.
  • De opgebouwde CO2 hoeveelheid afvoeren
  • Bij met name fruit: de afvoer van ethyleen.
  • Zuurstofvoorziening voor mensen die langdurig werken in een verwerkingshal.
  • Energie efficiënt koelen met buitenlucht

Drogen van knolgewassen

Bij mechanische oogst waarbij gewassen kunnen worden beschadigd en/of bij oogst van nat product, is ventilatietechniek nodig om wondheling en droging te bewerkstelligen. Bovendien kan de buitenlucht ook gebruikt worden voor de koeling, dit wordt wel ‘vrije koeling’ genoemd omdat er gebruik wordt gemaakt van vrij beschikbaar koelvermogen.

De afvoer van CO2 en ethyleen

Versproducten ademen waardoor CO2 wordt geproduceerd en sommige fruitproducten produceren ethyleen als onderdeel van het veroudering- of rotproces. Een minimale hoeveelheid verse luchttoevoer is dan nodig om deze gassen af te voeren.

Zuurstof voor mensen

Er bestaat een richtlijn om mensen te voorzien van voldoende zuurstof. Een ventilatiesysteem dient hieraan te voldoen. Gebeurt dit niet dan zullen mensen hoofdpijn krijgen en op den duur loom worden.

Uw voordelen van ventilatietechniek van Geerlofs:

  • Het beste voor uw product. Jarenlange samenwerking met vooraanstaande akkerbouwers en fruittelers heeft geleid tot het beste ontwerp gericht op uw versproduct. Minder uitdroging en langere versheid, ook na een lange bewaartijd tussen oogsten. Dus een hogere opbrengst voor u.
  • Eén regeling voor alles. Met onze Gispro® regeling in combinatie met hardware zoals ventilatoren, een drukwand, luiken, mechanische koeling en optionele luchtverhitters of ULO apparatuur is de opslag van versproducten optimaal in te richten. Ventilatoren, inlaat- en uitlaatkleppen, mechanische koeling en andere apparatuur aansturen via één touch screen display.
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Een uitputtende mogelijkheid om gegevens op te slaan en te analyseren.
  • Door mechanische koeling en ventilatietechniek te combineren is er de mogelijkheid om lang met buitenlucht te koelen dus gebruik maken van ‘vrije’ koelenergie, energie te besparen en te waarborgen dat dit gepaard gaat zonder veel vochtverlies.
[ssba-buttons]